Servei d’Atenció Domiciliària (SAD): un projecte participatiu

De l’economia Informal a l’economia social

Una de les línies estratègiques de la Fundació és afavorir mesures que permetin assolir els drets i deures de les dones treballadores en el sector dels Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) i possibilitar la dignificació de la carrera professional de les treballadores a partir d’iniciar un procés de recerca- acció-participativa conjunta.

A través de la creació d’un grup de treball de dones que es dediquen al SAD s’està elaborant un treball conjunt per professionalitzar un mercat de treball alhora que s’atenen legítimes reivindicacions d’aquest sector d’ocupació.

Suport en l’atenció a les situacions de dependència

L’atenció i cura a familiars en situació de dependència, sovint esdevé una tasca que les famílies no poden assumir en solitari. Quan la renda disponible és escassa l’atenció que requereixen les persones estimades sobrepassa les possibilitats reals d’atenció generant desgast i patiment. Volem oferir alternatives i suport accessible ajustat a cada situació per garantir l’atenció professionalitzada.

Per més informació, no dubtis de posar-te en contacte amb nosaltres.
Fundació Integramenet, plaça de Les Cultures 6 – local 7, a Santa Coloma de Gramenet.