Reforç educatiu

Fundació-Integramenet-volutnari
fundacio-integramenet-reforç-educatiu
fundacio-integramenet-reforç-educatiu

Des de la Fundació Integramenet entenem el reforç educatiu com un projecte destinat a acompanyar als nois i noies (de 9 a 17 anys), en el seu procés educatiu i que neix de la necessitat d’afavorir la integració de les famílies nouvingudes, a la ciutat.

Sovint els nens, nenes i joves es troben amb una realitat molt diferent a la seva. Tant la llengua, com els costums, les tradicions… són aspectes que els requereixen una major dedicació i que sovint l’escola no els pot oferir en la mesura necessària, dificultant-los el seu procés d’aprenentatge. Si hi afegim els diversos problemes laborals i socials en que es troben els pares i tutors, les dificultats cada cop són més grans.

Com a objectius marcats del reforç educatiu de la Fundació Integramenet es pretén, en cada infant i adolescent, fomentar els hàbits d’estudi, promoure l’autoestima en l’aprenentatge i millorar les expectatives davant la possibilitat d’èxit en el rendiment escolar. També guanyar en confiança i seguretat en un mateix, tot enfortint el procés de socialització positiva de cada integrant.

Aquest acompanyament als infants i joves, és un mitjà important per arribar a les seves famílies i poder constatar les problemàtiques que pateixen, buscant els recursos necessaris per resoldre-les.

Actualment el reforç educatiu de la Fundació Integramenet es realitza als locals de la Fundació, plaça de Les Cultures, 6, local 7.

Aquest any, juntament amb la col·laboració d’ACAU s’ha iniciat des de la Fundació, un altre reforç educatiu al Casal Safaretjos de Santa Coloma de Gramanet. S’ofereix també un suport en les tasques escolars, preparació d’examens i hàbits d’estudi. A més, també inclou el berenar.