Qui sóm

Fundacio integramenet local detall
La Fundació Privada Integramenet des dels seus inicis ha tingut com a finalitat primera l’acollida, l’orientació i la integració de les persones amb risc d’exclusió social, entenen la integració com la interrelació de tots els àmbits de la diversitat (gènere, edat, origen cultural, creences, classe social, territori…) i afavorint l’intercanvi de coneixements i experiències entre les persones.

Missió i visió

Cursos de capacitació Professional

La Fundació Integramenet vol ser una entitat que potencia la interculturalitat, afavoreix la promoció integral de la persona i facilita el procés d’integració a la nostra ciutat i al propi país adquirint un sentit de pertinença al mateix. Valors que es reflecteixen en la nostra missió i visió i en el tarannà de l’entitat.

Direcció i gestió

Fundació Integramenet coordinador

La Fundació Integramenet compta amb un equip directiu i de gestió compost per professionals que vetllen pel bon funcionament de l’entitat. Gent compromesa amb la nostra missió, visió i valors que regala temps i esforç per col·laborar en la integració i socialització dels ciutadans del barri del Raval.

Fes-te voluntari

cursos-de-llengües-voluntari-fundacio-integramenet

El gran actiu de la Fundació Integramenet és tot el voluntariat que hi treballa, juntament amb els beneficiaris que participen dels projectes de l’entitat. Gent compromesa amb la nostra missió, visió i valors que regala temps i esforç per col·laborar en la integració i socialització dels ciutadans.