La Fundació Integramenet al Projecte ICI

Jardi del Barri, projecte ICI
Serra-den-Mena-Projecte-ICI-Monografia-comunitaria

Com a culminació d’una llarga trajectòria de treball en relació amb el fenomen migratori i la diversitat cultural, la Fundació “la Caixa” desenvolupa el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural, (Projecte ICI) en el nostre barri, amb l’objectiu de generar un model d’intervenció social que serveixi per a:

  • Impulsar processos que afavoreixin el desenvolupament local i millorin les condicions de vida de tota la població.
  • Capacitar el conjunt de la societat per afrontar les oportunitats, els reptes i les problemàtiques de la nova realitat.
  • Prevenir i revertir situacions de conflictivitat social a favor de la convivència ciutadana intercultural.

El paper de la Fundació Integramenet al Projecte ICI és generar un coneixement millor de la realitat i noves relacions i respostes a les necessitats de la comunitat, tot plegat partint del que ja és i reforçant-ho.

L’equip de treball vinculat a la nostra entitat manté una intervenció preventiva i promocional de caràcter integrador, amb l’afany de canviar situacions, que portin a impulsar processos oberts a la participació ciutadana i institucional.

L’actuació es desplega prioritàriament mitjançant els tres pilars bàsics de la comunitat.

  • L’àmbit socioeducatiu
  • L’àmbit de la salut comunitària
  • L’àmbit de les relacions ciutadanes

En tots aquests àmbits s’emfatitza el treball que s’ha de fer amb la infància, joventut i famílies.