Missió i visió

Fundacio-Integramenet-voluntaris
reforç edcatiu fundacio integramenet
Fundacio-integramenet-local-2

Missió

La Fundació Privada Integramenet des dels seus inicis ha tingut com a finalitat primera l’acollida, l’orientació i la integració de les persones amb risc d’exclusió social, entenen la integració com la interrelació de tots els àmbits de la diversitat (gènere, edat, origen cultural, creences, classe social, territori…) i afavorint l’intercanvi de coneixements i experiències entre les persones.

Elements de la missió:

  • Entesa com l’acompanyament i el guiatge dels qui s’apropen a l’entitat amb un tracte respectuós i digne.
  • La promoció de la persona. La missió de la Fundació Integramenet té com a finalitat contribuir al creixement personal, afavorint la capacitació professional per a una millor inserció laboral.
  • La interculturalitat. La importància de potenciar la interculturalitat per a un millor coneixement i acceptació de les diferents realitats humanes, culturals, religioses…
  • La integració. Facilitar el procés d’integració en la nostra ciutat i país, adquirint un nou sentit de pertinença i també, la participació en la recerca compartida del bé comú.
  • Els valors com a eixos vertebradors de la persona.

Visió

La Fundació Integramenet vol ser una entitat que potencia la interculturalitat, afavoreix la promoció integral de la persona i facilita el procés d’integració a la nostra ciutat i al propi país adquirint un sentit de pertinença al mateix.

Els àmbits d’acció de la Fundació són:

  • Àmbit social i de convivència
  • Àmbit d’integració laboral
  • Àmbit educatiu